Bilimsel Çalışmalar

MİGREN CERRAHİSİ İLE İLGİLİ YAPILMIŞ BİLİMSEL ÇALIŞMA ÖZETLERİ

  1. Kaynak: Plastic&Reconstructive Surgery. 115(1): 1-9, January 2005

Guyoron Bahman M.D, Jennifer S. M.D Kriegler M.D, Janine Davis R.N, Saeid B. Ph.D
“Comprehensive Surgical Treatment of Migraine Headaches”

Çalışmada toplam 125 migren hastası kullanılmıştır. Bunlardan 25’ine hiçbir müdahale yapılmamış ve sadece müdahale yapılanlarla karşılaştırılmak üzere muhafaza edilmişlerdir. 100 tanesine Botox yapılmış ve 89’u Botoxa cevap verince migren cerrahisi yapılmıştır.

Grup Kişi Sayısı Tamamen İyileşenlerin Oranı (396 gün içinde) Kısmi İyileşenlerin Oranı
(396 gün içinde)
İş Kaybı Süreleri Migren Tedavisi Masrafları
Migren Cerrahisi Grubu 89 %35 %57 1,2 gün/ay 925 $
Kontrol Grubu 25 4,4 gün/ay 5530 $
  1. Kaynak: Plastic&Reconstructive Surgery. 112(5): 164S-170S, October 2003

Guyoron Bahman M.D,Tarvez Tucker M.D, Janine Davis R.N
“Surgical Treatment of Migraine Headaches”

Araştırma Nörplog ve Plastik cerrahların ortak bir çalışmasıdır. 24-64 yaş arası hastalardan 29 hastaya Botox enjekte edildikten sonra Botoxa cevap verenlere (24 hasta olumlu cevap vermiştir) migren cerrahisi prosedürü uygulayarak yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. 22 hasta ameliyat olmuş 21 tanesi olumlu gelişme göstermiş, 1 tanesinde hiçbir gelişme kaydedilmemiştir. Değerlendirmenin yapıldığı zaman, ameliyattan sonraki ortalama 347 gündür.

Ameliyat Olan Hasta Sayısı Tamamen İyileşenler Anlamlı Derecede Olumlu Gelişme Gösterenler Ameliyattan Önceki Migren Nöbeti Sıklık Ortalaması Ameliyattan Önceki Migren Nöbeti Sıklık Ortalaması Ameliyattan Önceki Yoğunluk* Ameliyattan Sonraki Yoğunluk
22 10 11 5,6 gün/ay 1.0 gün/ay 8,9 4.1

 

  1. Kaynak: Cephalagia 2005;25:439-443.London.ISSN 0333-1024

Behin F, Behin B, Bigal ME&Lipton RB

Çalışma burun içi tetikleyici bölge ile ilgili migren sorunu olan 21–73 yaş arası hastalarla yapılmıştır. Ameliyatın yapıldığı sırada hastalar ortalama 11 yıl ilaç tedavisi altındaydı.

 


Hastaların %42,9’unda ameliyattan sonra hiç başağrısı yaşanmadı
Hastaların %33,3’ünde %50’nin üzerinde bir gelişme görüldü
Hastaların %9,5’inde %25-50 arasında gelişme görüldü
Hastaların %14,2’sinde %25’in altında bir gelişme görüldü.

 

Ameliyattan Önce Ameliyattan Sonra
Baş Ağrısı Sıklığı
(ortalama)
Ayda 11.2 gün Ayda 7.7 gün
Baş Ağrısı Şiddeti 7.8 3.6
Hastada Varolan Belirtiler
(ortalama)
21 (100%) 10 (47.6%)
Baş Ağrısına Bağlı İşgücü Kaybı
(ortalama)
5.6 gün 1.8 gün

 

  1. Kaynak: Fereidoon Behin. MD, Babak Behin, MD,Daniel Behin, Soly Baredes MD,  “Surgical Manegement of Contact Point Headaches”, Headache 2005;45:204-210

Bu çalışmada migren baş ağrılarının dört tetikleme bölgesinden birisi olan burun (göz içine yansıyan) kökenli migren hastalarında ameliyat öncesi ve sonrası durum karşılaştırması yapılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

Hasta No Ameliyat Öncesi Nöbet Süresi Ameliyat Sonrası Nöbet Süresi Ameliyat Öncesi Nöbet Sıklığı Ameliyat Sonrası Nöbet Sıklığı Ameliyattan Önce Çarpıntı Ameliyat Sonrası Çarpıntı Ameliyat Öncesi Şiddet Ameliyat Sonrası Şiddet Ameliyat Öncesi Bulantı/
Kusma
Ameliyat Sonrası Bulantı/
Kusma
1 5-15 dk nöbet yok 4 nöbet yok yok Yok 9 nöbet yok yok yok
2 2-4 gün nöbet yok 2-3 nöbet yok yok Yok 8 nöbet yok var yok
3 10 dk nöbet yok 3 nöbet yok var yok 7 nöbet yok yok yok
4 düzensiz 1 saat 15 Ayda 1 kez var Yok 7 2 var yok
5 2-3 gün nöbet yok 1-15 nöbet yok var Yok 10 nöbet yok var yok
6 Birkaç gün nöbet yok 15 nöbet yok var Yok 8 nöbet yok yok yok
7 1 gün nöbet yok Her Gün nöbet yok yok Yok 8 nöbet yok yok yok
8 1-2 saat nöbet yok Her Gün nöbet yok var Yok 6 nöbet yok var yok
9 1 gün 1 gün Her Gün Her gün yok Yok 10 8 var var
10 1 saat nöbet yok Her Gün nöbet yok var Yok 10 nöbet yok var yok
11 1 gün nöbet yok Her Gün nöbet yok var Yok 9 nöbet yok var yok
12 1-2 gün nöbet yok 20 günde bir nöbet yok var yok 8 nöbet yok yok yok

MİGREN TEDAVİSİNDE BOTOX KULLANIMI İLE İLGİLİ YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMA ÖZETLERİ

 

  1. Kaynak: Otoloryngology- Head and Neck Surgery
    Volume-123, Issue 6, December 2000, Pages 669-676
    William J. Binder.M.D, Mitchell F. Brin M.D, Andrew Blitzer M.D, Larry D. Schoenrock MD, Janice M. Pogoda PhD

 

(Amerikan Baş ve Boyun Cerrahisi Akademisinin New Orleans’ta 26-28 Eylül 1999 yılanda yapılan toplantısında sunulmuştur.)

106 migreni olan kadın hastaya A tipi Botulinum toxin (Botox) enjekte edilmiştir. %51’inde tamamen iyileşme, %38’inde de olumlu yönde bir iyileşme görülmüştür. Bu hastalardan 10 tanesi akut (migren nöbetindeyken) migren nöbetiyle gelmiş ve botox uygulamasından 1–2 saat sonra ağrılarda hafifleme tarif etmişlerdir.

Bu sayı hastaya yoğunluğunu on birim üzerinden tarif etmesi istendiğinde, hastanın tarifi üzerinden çıkarılmıştır.